Збережемо традиційну культуру

У травні 2011 року Березнівський районний краєзнавчий музей відзначає свій 30-літній ювілей. Перший випуск наукового збірника «Літопис Березнівщини» присвячується цій ювілейній даті.

1979 року Міністерство культури УРСР підписало наказ про ство­рення Березнівського державного краєзнавчого музею як відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею. Упродовж двох років створювалась експозиція музею, збирались експонати. Вагомий внесок у створення експозиції зробив перший директор музею Юрій Мірчук. 9 травня 1981 року відбулось урочисте відкриття музею.

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

До збірника наукових нарисів увійшли матеріали та багаторічні дослідження науковців, краєзнавців, фольклористів, польові автен­тичні знахідки, зафіксовані фольклорно-етнографічними експеди­ціями. Використані архівні та музейні матеріали, спогади учасників подій і очевидців, а також родичів політв'язнів і репресованих, уміще­но фотографії з фондів Березнівського краєзнавчого музею. Деякі матеріали друкуються вперше. Але, напевне, не можна будувати май­бутнє без знання минулого. Ще римський історик Квінтиліан гово­рив: «Історія існує сама собою! їй байдуже, схвалюємо ми її чи ні!..». Тож сьогодні постає необхідність ліквідувати «білі плями» в нашій історії, побачити вплетені в літопис держави долі людей... Захоплює, дивує те, що наші люди, незважаючи на всі негаразди і лихоліття, створили унікальний усний архів.

Земля Березнівщини багата на самобутні народні таланти. Меш­канці району продовжують плекати народні традиції, що сягають корінням дохристиянських часів. Далеко за межами краю відомі фольклорні колективи сіл Білка, Богуші, Князівка, Вітковичі, Малушка. Народне мистецтво Поліського регіону зберегло свої архаїчні традиції, що живуть і розвиваються в різних жанрах та видах народної творчості: гончарстві, ткацтві, вишивці, плетінні, художньому різьбленні. Народні майстри не лише зберігають, а й удосконалюють свою творчість.

Сподіваємось, що матеріали наукового збірника сприятимуть пожвавленню краєзнавчих досліджень з метою вивчення багатої історичної та етнокультурної спадщини нашого Полісся.

Наталія Трохлюк, директор Березнівського районного краєзнавчого музею.